De Rookvrije Generatie is de generatie van de toekomst

De rookvrije generatie draait om kinderen vanaf het opgroeien te beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dat begint al bij de zwangerschap. Terwijl een kind opgroeit en dus op steeds meer plekken komt, groeit het initiatief van de rookvrije generatie mee. Dat betekent van dat het initiatief vruchten afwerpt van klein tot groot. Zo wil het initiatief samen op weg naar een definitieve rookvrije generatie.

Rookvrij vanaf zwangerschap

Rookvrij begint al bij de zwangerschap. Roken tijdens de zwangerschap is slecht voor een ongeboren kind. Het verhoogt de kans aanzienlijk op onder andere de kans op wiegendood, longziekten zoals astma en vroeggeboorte. Maar ook na zwangerschap is het absoluut beter om niet in de nabijheid van een baby of kleinkind te roken. Hierop zijn geen uitzonderingen: Dit gaat op voor ouders, maar ook voor opa’s oma’s en elk ander denkbaar bezoek.

Rookvrije kinderopvang

Ook de kinderopvang doet mee. De volgende fase in het leven van een kind moet een gezonde en veilige omgeving kunnen zijn voor jonge kinderen. Het risico dat kinderen bij de kinderopvang rook inademen moet tot een absoluut minimum beperkt blijven. Wist je dat zelfs de rookresten in haar en de kleding schadelijk zijn? Dit wordt ook wel derdehands rook genoemd. Inmiddels heeft 84 procent van alle kinderopvang locaties al een buitenterrein dat rookvrij is.

Is de kinderopvang van jouw kinderen nog niet rookvrij? Je kan dan in actie komen. Zo hebben organisaties zoals het Longfonds materialen ontwikkeld om te helpen de opvang rookvrij te maken.

Rookvrije recreatie en spelen

Rookvrije speelplekken horen ook bij een gezonde en veilige omgeving voor kinderen. Voorbeelden kunnen zijn: buitenzwembaden, speeltuinen, kinderboerderijen en scouting-terreinen. Hier mogen geen sigaretten zijn waar kinderen zich aankunnen bezeren of die zij in de mond kunnen stoppen. Het liefst enkel frisse lucht.

Bovendien zijn kinderen erg gevoelig voor het kopiëren van het gedrag van anderen. Ongeacht hoe jong zij zijn, is het van groot belang dat zij een voorbeeld zien dat bestaat uit gezond gedrag. Hoewel in Nederland gelukkig bijna geen één kind jonger dan 12 verslaafd is aan sigaretten, is het van belang dat zij een sociale norm leren die goed is voor de gezondheid. Kinderen worden later weerbaarder tegen het roken, als zij zijn opgegroeid in een rookvrije omgeving. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 82 procent van de Nederlandse bevolking een voorstander is van rookvrije recreatie.

Rookvrij schoolterrein

Bij een rookvrije omgeving hoort ook een rookvrij schoolterrein en een rookvrij sportpark. Wist je dat de helft van alle rokers de eerste sigaret op het schoolplein rookt? Volgens de wet moet een school terrein vanaf 2020 rookvrij zijn. Momenteel zijn scholen volop in bedrijf om dit voor elkaar te krijgen en deze richtlijn aan te houden.

Rookvrije Generatie als initiatief

De Beweging achter de rookvrije generatie is een initiatief van organisaties als het longfonds, KWF en de hartstichting. De beweging heeft zich ten doel gesteld dat alle kinderen die vanaf 2017 zijn geboren, tijdens alle fasen van het opgroeien beschermd zijn tegen rook en even zo belangrijk tegen de verleiding om te beginnen met roken. Maar dat kan de beweging niet alleen.

Gemeente kunnen sterk bijdragen aan het resultaat, door het geven van het goede voorbeeld en de omgeving waar kinderen veel mee in contact komen rookvrij te maken. Daar horen zoal bij: rookvrije zwangerschappen, rookvrije kinderopvang, rookvrije speeltuin, rookvrij schoolplein en een rookvrije sportvereniging. Rookvrij opgroeien moet daarbij zo vanzelfsprekend mogelijk zijn. Het doel van de Rookvrije Generatie is dat ieder kind de kans moet krijgen om geheel rookvrij op te groeien.

Aantal partijen dat meedoet aan Rookvrije Generatie groeit

Een groeiend aantal partijen werkt samen met de beweging van de Rookvrije Generatie. Dit zijn onder andere grote gemeenten zoals Rotterdam, Amsterdam en Groningen. De rol die roken veelal krijgt binnen het gezondheidsbeleid van de gemeente, Is doorgaans kleiner in vergelijk tot de onderwerpen overgewicht, alcohol en drugs. Dit gegeven kwam naar voren in een onderzoek van het Trimbos-instituut.

Voor de ontmoediging van tabak liggen er nog genoeg mogelijkheden binnen het gezondheidsbeleid van gemeenten. De beweging Rookvrije Generatie biedt deze gemeenten de kans om roken hoger op de agenda te krijgen en daarmee invulling aan het beleid te geven. Gemeente zijn een onmisbare schakel voor de realisatie van dit project. Kinderen en jongeren kunnen nu zowel op het school en sportterrein, als in de openbare ruimte en in een speeltuin geconfronteerd te worden met tabak. Hierbij ligt een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente door partners te mobiliseren op deze terreinen en zo haar steentje bij te dragen aan een rookvrije generatie.

Belang van rookvrij blijkt uit onderzoek

Voor het adagium ziet roken, doet roken is inmiddels voldoende bewijs. Kinderen en jongeren die mensen zien roken, die belangrijk voor hen zijn, beginnen aanzienlijk sneller met roken dan kinderen die niet in aanraking komen daarmee.

Het mag aangenomen worden dat er geen mensen zijn die hun kinderen aanmoedigen om met roken te beginnen. Niet alleen gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen; iedereen kan meehelpen aan een generatie die rookvrij is. Denk daarbij aan particulieren, bedrijven en zowel lokale als landelijke organisaties.

Lukt het jou maar niet om te stoppen met roken? Wellicht is Champix dan voor jou de oplossing.

Leave a Reply