Goed nieuws voor mensen die willen stoppen met roken. In 2019 werden al de zogenaamde stoppen met roken programma’s vergoed vanuit de basisverzekering. Met ingang van 2020 hoeven stoppers geen eigen risico meer te betalen over kosten die verband houden met het stoppen. Denk hierbij aan het begeleidingstraject en eventuele medicatie zoals Champix.

Geen eigen risico meer voor stopprogramma’s

De derde dinsdag van september betekent in Nederland prinsjesdag. Traditioneel de dag waarop de regering haar plannen deelt met de rest van het volk. Met prinsjesdag zijn ook de wijzigingen in de zorgverzekering voor 2020 officieel geworden. Het valt allemaal na te lezen in de zogeheten miljoenennota voor 2020.

Voor rokers die graag willen stoppen betekent de miljoenennota 2020 goed nieuws. De zorgprogramma’s die je kunnen helpen bij het stoppen vallen niet meer onder het eigen risico. Dit betekent dat zorgverzekeraars de programma’s vergoeden zonder dat je hiervoor eigen risico hoeft te betalen.

Het huidige eigen risico bedraagt 385 euro. De regering heeft eerder afgesproken dat het eigen risico de komende jaren gelijk blijft.

Welke zorgprogramma’s vergoeden zorgverzekeraars in 2020

Er zijn verschillende manieren om te stoppen met roken. Inmiddels is bekend dat begeleiding gecombineerd met medicijnen of nicotinevervangers de kans om definitief te stoppen aanzienlijk verhoogd [1]. Er zijn verschillende vormen waarin deze begeleiding kan plaatsvinden. Bedenk daarom of je veel, een beetje of helemaal geen hulp wilt.

Begeleidingstraject in combinatie met hulpmiddelen

Stoppers die veel hulp willen kiezen het beste voor een begeleidingstraject. Deze trajecten gaan gecombineerd met nicotinevervangers of medicijnen. Iemand kan kiezen voor individuele of groepsbegeleiding. Ook bestaat de mogelijkheid voor telefonische begeleiding.

Telefonische begeleiding betekent dat je op een aantal momenten telefonisch contact hebt met een coach. Deze coach sluit daarbij zo goed mogelijk aan op jouw persoonlijke situatie. Het is belangrijk om goed aan te geven waar bij jou de valkuilen zitten. Een coach kan je daarbij goed helpen.

Persoonlijke coaching betekent minimaal vier persoonlijke contactmomenten met een coach. Zo’n coach kun je ook weer zelf kiezen. De begeleiding wordt vaak aangevuld met hulp via internet of telefoon.

Verder bestaat de mogelijkheid om een training in groepsverband te volgen. Meestal vinden er 7 tot 9 bijeenkomsten plaats. Sommige mensen vinden het prettig om samen met anderen te stoppen en hun ervaringen te delen. Dit kan helpen om het stoppen minder zwaar te maken.

Hoe begin ik aan een begeleidingstraject?

Het begeleidingstraject kun je opstarten via de huisarts of praktijkondersteuner. Het is ook mogelijk om zelf een begeleider bij jou in de buurt te zoeken. Samen met de begeleider werk je de voor jou beste strategie uit. Deze trajecten vergoedt de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Daarvoor ontvangt het premie vanuit de overheid en van haar verzekerden.

Nicotinevervangers of medicijnen

Rokers proberen veelal eerst op eigen kracht te stoppen met roken. Soms in combinatie met hulpmiddelen. Bekende hulpmiddelen zijn nicotinevervangers of medicijnen. Bij medicijnen is bekend dat Champix kopen de stopkans aanzienlijk vergroot.  Het verminderd de bijwerkingen en de drang naar een sigaret neemt af. Nadeel is dat er soms bijwerkingen kunnen optreden.

Het gebruik van alleen medicijnen wordt veelal niet vergoed door de zorgverzekeraar. Je kunt hiervoor de voorwaarden die gelden voor jou zorgverzekering raadplegen.

Overheid wil een rookvrije toekomst

De maatregel om geen eigen risico in rekening te brengen past goed binnen het Nationaal Preventieakkoord. Daarin heeft de overheid duidelijk gemaakt dat het streeft naar minder rokers en meerokers. Jaarlijks sterven er ruim 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken of meeroken. Dit aantal moet echt omlaag [2].

Het doel is neergezet om een rookvrije generatie neer te zetten met ingang van 2040. Dit betekent dat er vanaf 2040 geen kinderen meer beginnen met roken. Om dit te bereiken zijn er verschillende maatregelen aangekondigd. Een van de maatregelen heb ik al eens behandeld in een eerder blog, namelijk het rookvrij maken van sportparken.

Een andere maatregel was dat zorgverzekeraars geen eigen risico meer in rekening brengen bij erkende eerstelijns stoppen met roken programma’s. Deze maatregel is geëffectueerd in het regeerakkoord 2020.

Dit maakt het voor de stoppers nog aantrekkelijker om een begeleidingstraject in te gaan. De financiële drempel is immers weggenomen.

Terug naar de homepage over Champix kopen.

 

Gebruikte bronnen

  1. https://www.ikstopnu.nl/stoppen-met-roken/stopmethoden/#ik-wil-veel-hulp
  2. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/nationaal-preventieakkoord

Leave a Reply