Het programma ‘Rookvrije Ouders’ is een interventie die effectieve support biedt aan (aanstaande) ouders die willen stoppen met roken. Bovendien biedt het zorgprofessionals handvatten en tools om ouders door te verwijzen. Momenteel verzorgt het Trimbos-instituut het programma.

Wat is het programma Rookvrije Ouders?

Wist je dat het stoppen met roken de kans verkleint dat je kinderen astmatische klachten krijgen? Maar bijvoorbeeld ook dat je zo de kans verkleint dat zij roken als normaal beschouwen en zelf aan sigaretten beginnen? Stoppen betekent altijd dat je het juiste voorbeeld aan je kinderen doorgeeft. Er zijn tools voor ouders om dit te bewerkstelligen. Het programma Rookvrije Ouders voorziet hierin en verzorgt effectieve telefonische coaching bij het stoppen met roken.

Zorgprofessionals praten tijdens een consult met (aanstaande) ouders over roken en vragen of zij hen telefonisch mogen benaderen over ondersteuning bij effectief stoppen. Als de ouders hierop een positieve reactie geven, dan kan de zorgprofessional rechtstreeks contact met hen opnemen.

Taskforce Rookvrije Start

Voor het programma zet het Trimbos-instituut een zogeheten Taskforce Rookvrije Start in. Deze Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van professionals die bekend zijn met ouders of aanstaande ouders die roken. In 2016 zijn zij officieel van start gegaan.

De belangrijkste doelstelling van de Taskforce is dat meer ouders en aanstaande ouders blijvend stoppen met roken. JGZ-professionals leveren hier ook een aanzienlijke bijdrage aan. Door in gesprek te treden met ouders over het stoppen met roken.

Om dit doel en andere doelstellingen te bereiken, is het van groot belang dat dit dialoog met ouders plaatsvindt. Vanuit het Trimbos-instituut en haar project ‘Rookvrij Opgroeien’ krijgen deze professionals de juiste materialen en support om het gesprek vlot en effectief plaats te laten vinden.

Bovendien bieden zij diepgaande informatie over de mogelijkheden van doorverwijzing. Het programma ‘Rookvrij Ouders’ dient als interventie en maakt onderdeel uit van het project.

Ondersteuning voor ouders die willen stoppen

Een groot deel van de ouders of aanstaande ouders hebben de intentie om te stoppen met roken. Zij vinden dit echter een ontzettend moeilijke opgave. Het is dan ook geen verrassing dat hun pogingen met regelmaat mislukken. Het programma ‘Rookvrije Ouders’ biedt de rokende ouders support bij het stopproces. Om de interventie en de ouders in contact te laten komen met elkaar, is het Trimbos-instituut een implementatieonderzoek begonnen, waarbij de ouders via JGZ-professionals hun aanmelding kunnen voltooien in het kader van het programma ‘Rookvrije Ouders’.

Champix kopen online (veilig & zonder recept)

Voordelen Rookvrije Ouders

Als een ouder stopt met roken, hebben de aanstaande kinderen een minder grote kans op astma en andere soortgelijke klachten. Bovendien verkleint het de kans dat kinderen roken als normaal ervaren en in een later stadium zelf gaan roken. Vanzelfsprekend geef je je kinderen het juiste voorbeeld als je stopt met roken. Het programma biedt telefonische coaching bij het stopproces.

Andere voordelen van het programma zijn dat je niet zelf hoeft te bellen, je stop-coach neemt het initiatief. Binnen zeven dagen neemt de coach contact op voor een vrijblijvend en gratis gesprek. Vervolgens bespreekt de coach welke op maat gesneden support het best bij jou past. Na het gesprek kan je beslissen of je wil beginnen met het programma. Als je besluit te starten met ‘Rookvrije Ouders’, krijg je begeleiding op voor jou geschikte momenten. Dit kan ook in de avonduren.

Waarom Rookvrije Ouders en de schade voor kinderen

Meeroken is ook voor volwassenen schadelijk, maar met name voor kinderen. Kinderen die meeroken, ademen giftige en kankerverwekkende stoffen in zoals rokers dat doen. Hierbij zijn kinderen in het bijzonder kwetsbaar voor mogelijke negatieve effecten van het meeroken op hun gezondheid omdat het zenuwstelsel, ademhalings- en immuunsysteem zich nog volop in de ontwikkelingsfase bevinden.

Een kwalijk en versterkend effect wordt veroorzaakt doordat kinderen meer opnemen van de schadelijke en giftige stoffen afkomstig van de tabaksrook dan volwassenen zelf. Dit is te herleiden tot het volgende feit: kinderen halen ‘sneller’ adem dan volwassenen en hebben daar bovenop ook een lager distributievolume. Dat laatste wil simpelweg zeggen dat kinderen kleinere longen hebben.

Risico’s voor kinderen door meeroken

Uit een scala van onderzoeken blijkt dat meeroken door kinderen, maar ook door jongeren, een hoger risico geeft op de volgende gezondheidsproblemen. Gezondheidsproblemen als middenoorontsteking, astma, infecties van lage luchtwegen, duidelijk verminderde longfunctie en meningitis.

Er zijn ook specifieke langere termijn risico’s. Denk hierbij aan serieuze risico’s zoals kanker, longaandoeningen en hartaandoeningen. Er ligt een rol bij de ouders om te voorkomen dat hun kind begint met roken. Kinderen die groot worden gebracht met een ouder die rookt, hebben circa een twee keer zo grote kans om aan roken te beginnen. Tevens hechten kinderen waarde aan de mening van hun ouders aangaande roken. Het is verstandig voor ouders om zich bewust te zijn van de rol die zij vervullen bij het mogelijk beginnen met roken van hun kinderen.

Lukt stoppen niet dan kan Champix wellicht uitkomst bieden. Op deze website vind je alle informatie over Champix.

Champix kopen online (veilig & zonder recept)

Leave a Reply