Roken tijdens de zwangerschap is ontzettend schadelijk voor het ongeboren kind. Toch is het voor veel rokende vrouwen die zwanger zijn of willen worden moeilijk om te stoppen. Vandaag is een belangrijk onderzoek gepresenteerd in the Medical Journal van Australiƫ. Uit dit onderzoek blijken nicotinevervangers veel minder schadelijk voor de foetus dan eerder werd aangenomen. Dit betekent dat ook nicotinevervangers een relatief veilige bijdrage kunnen leveren aan het stoppen met roken.

Onderzoek naar nicotinevervangers onder zwangere vrouwen

Het onderzoek heeft aangetoond dat bij het gebruik van nicotinevervangers er geen negatieve impact op het ongeboren kind is geconstateerd. Dit terwijl nicotinevervangers vaak wel effectief zijn om mensen en zwangere vrouwen te helpen om te stoppen.

Hoewel dit geen 100% garantie geeft dat de nicotinevervangers compleet veilig zijn. Er zijn ook geen indicaties gevonden waaruit schadelijk effecten zijn gebleken. De onderzoekers zeggen dat ook zwangere vrouwen altijd eerst moeten proberen om op eigen kracht te stoppen.

Dat wil zeggen proberen te stoppen zonder gebruik van nicotinevervangers. Dit kan bijvoorbeeld door cold turkey te stoppen, af te bouwen of hulp van een stoppen met roken programma in te schakelen.

Lukt dit echter niet dan is het nu dus ook mogelijk om nicotinevervangers te gebruiken.

Nicotinevervangers zijn altijd gezonder dan sigaretten

Nicotinevervangers zijn altijd veiliger dan het roken van sigaretten. Dit komt doordat de nicotinevervangers, in tegen stelling tot de sigaretten, geen duizenden kanker verwekkende stoffen bevatten zoals teer en dergelijke.

De onderzoekers stelden ook vast dat 25% van de artsen in Australiƫ nooit nicotinevervangende producten voorschrijft aan zwangere vrouwen. Wellicht dat dit onderzoek dat kan gaan veranderen. Met het uiteindelijke doel dat er nog minder vrouwen roken tijdens hun zwangerschap.

Overigens is Champix geen middel om te gebruiken als je zwanger bent.

De risico’s van roken tijdens de zwangerschap

Door te roken tijdens een zwangerschap worden er diverse risico’s gelopen. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste:

  • Miskraam: Rokende vrouwen hebben een veel grotere kans op een miskraam. Dit geldt voor roken maar ook voor meeroken. Jaarlijks is er bij 1 op de 10 zwangerschappen sprake van een miskraam.
  • Vroeggeboorte: Roken zorgt er voor dat de kans dat de baby te vroeg geboren wordt aanzienlijk toeneemt. Kinderen die te vroeg geboren worden hebben het vaak heel moeilijk. Ze zijn nog niet volgroeid waardoor nog niet alles goed genoeg ontwikkeld is om zelfstandig te overleven.
  • Loslatende placenta: De moederkoek kan loskomen van de baarmoeder wand. Gevolg is dat de baby geen zuurstof meer krijgt. Bij een gezonde zwangerschap en bevalling laat de moederkoek pas los nadat het kind geboren is.
  • Ontwikkeling van kind blijft achter. Niet alleen op de korte maar zeker ook op de lange termijn kan het kind veel hinder ondervinden van een rokende moeder tijdens de zwangerschap. Zo kan er hersenbeschadiging blijken of kan het kind kortademig zijn of last hebben van chronische aandoeningen. Ook heeft het kans een groter risico op obesitas.
  • Laag geboortegewicht. Uit onderzoek blijkt dat de baby van rokende vrouwen gemiddeld 150 tot 250 gram minder weegt. Een lager gewicht betekent vaak dat het kind zwakker is. Dit kan ook de bevalling lastiger maken doordat er sneller ingegrepen moet worden. Ook hebben deze baby’s het vaak moeilijker om zichzelf goed warm te houden.

Bovenstaande opsomming is zeker niet limitatief. Er zijn veel meer nadelen te benoemen van roken tijdens de zwangerschap.

Ben je nog niet zwanger en wil je stoppen met roken maar is elke poging al mislukt? Wellicht dat Champix het middel is dat jou definitief van het roken kan afhelpen.

 

 

Leave a Reply