Roken op sportparken taboe?

Het KWF zet zich in voor een rookvrije generatie. Vorig maand publiceerde het KWF de onderzoeksresultaten  waaruit blijkt dat kinderen willen dat er niet gerookt wordt op hun sportclub. Maar liefst 90% van de ondervraagde kinderen is tegen het roken op hun sportvereniging.

Waarom is niet roken op sportverenigingen belangrijk?

Mensen zijn kudde dieren. Dit betekent dat wij ons gedrag aanpassen aan de rest. We vertonen zogenaamd kopieergedrag. De ene persoon past zich meer aan dan de ander. We doen het echter allemaal. Dit betekent dat de kans dat kinderen gaan roken toeneemt als ze opgroeien in een omgeving waarin gerookt wordt.

Daarmee is direct het belang van een rookvrije sportvereniging duidelijk gemaakt. De kans dat jongeren gaan roken neemt immers af als ze minder met sigaretten in aanraking komen. Een sportvereniging is bij uitstek een plek waar veel jongeren en volwassenen samenkomen.

Kinderen leren door te kijken naar wat anderen doen en dit vervolgens na te kopiëren. Veel voorkomend gedrag gaan ze vervolgens zelf toepassen. Alleen door onze kinderen het goede voorbeeld te geven kunnen we een rookvrije generatie realiseren.

Nog maar weinig rookvrije sportverenigingen in Nederland

De voordelen van een rookvrije sportvereniging zijn duidelijk. Toch zijn er nog maar weinig rookvrije sportverenigingen in Nederland. In sportkantines mag niet meer gerookt worden. Dit is wettelijk zo geregeld en gehandhaafd. Boetes kunnen flink oplopen als er toch in kantines gerookt wordt.

Rookvrije zones in de buitenlucht zijn minder vanzelfsprekend. We kennen al wel de rookvrije zones op stations. Ook in pretparken wordt het roken steeds verder aan banden gelegd. Zo mag in de Efteling nog wel gerookt worden, in de buitenlucht maar niet in de wachtrijen. De verwachting is dat deze ontwikkelingen zich steeds verder zullen doorzetten.

Roken wordt steeds minder normaal in Nederland. Waar dit zal eindigen is nog onduidelijk. Toch maken steeds meer stakeholders zich hard voor een rookvrije generatie.

Sportclubs weigeren vooralsnog hun complex rookvrij te maken

In de praktijk loopt het echter nog niet zo’n vaart met rookvrij sportparken.

De hartstichting heeft dit jaar 2.000 sportverenigingen benaderd. De vraag aan de clubs is of ze hun sportpark geheel rookvrij willen maken. Slechts 75 van de 2.000 benaderde clubs hebben aangegeven geheel rookvrij te willen zijn.  De meeste bestuurders geven aan dit wel te willen maar lopen aan tegen praktische bezwaren. Veel sportclubs zien op tegen het feit om als politieagent te moeten optreden tegen ouders die langs de lijn staan te roken.

We moeten niet vergeten dat 25% van de Nederlanders rookt. Onder deze 25% zijn ook veel vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn hard nodig om de verenigingen draaiende te houden. Deze mensen wil je niet wegjagen met een rookverbod.

Daarnaast vrezen sportclubs voor dalende kantine inkomsten als er een algeheel rookverbod wordt ingevoerd. Ook deze inkomsten zijn van vaak van wezenlijk belang voor het voortbestaan van de vereniging.

Stoppen met roken door champix

Stoppen met roken is daarom een verstandig idee. Helaas is stoppen niet makkelijk. In Nederland is inmiddels ook medicatie beschikbaar waarmee de stopkans aanzienlijk vergroot wordt.

Met Champix krijg je de beschikking over capsules die er voor zorgen dat je minder zin hebt in een sigaret. Rook je toch dan zal de sigaret of sigaar veel minder lekker smaken.

Lees hier meer informatie over Champix en op welke manier je Champix kunt kopen.

Leave a Reply