Hoewel iedereen weet dat roken slecht is voor de mens, rookt ruim een vijfde van de Nederlandse bevolking dagelijks sigaretten. Ondanks dat mensen zich bewust zijn van de schadelijke effecten blijkt het des te moeilijker om te stoppen met de verslaving. Hoe komt het dat men geen afstand kan doen van de sigaret? Hoe werkt roken op je lichaam en wat zijn de risico’s die dat met zich meebrengt?

Werking en risico’s van giftige stoffen

De rook van tabak bevat veel stoffen die een schadelijke uitwerking hebben op het lichaam. Niet minder dan veertig stoffen in een sigaret staan bekend als kankerverwekkend. Het effect dat voor een langdurige verslaving zorgt, is op het conto van de substantie nicotine. De verslaving komt voort uit het prettige gevoel dat de inname van nicotine geeft aan de hersenen. Dit prettige gevoel geeft rokers een sterke drang en verlangen om datzelfde effect opnieuw te ervaren. Rokers verlangen dus naar een nieuwe dosis.

Deze nieuwe dosis krijgt men via de sigaret en dus is een vorm van psychische afhankelijkheid geboren. Daarnaast treedt ook nog eens gewenning in het lichaam op. Het lichaam raakt daarbij gewend aan een bepaalde hoeveelheid nicotine. Wanneer dat gebeurt, en dat is relatief snel, is ook lichamelijke afhankelijkheid geboren. Zowel de psychische als de lichamelijke afhankelijkheid vormen het absolute fundament voor de langdurige en hardnekkige verslaving van een gemiddelde roker.

Lichamelijke en psychische risico’s

Sigaretten zijn dus zeer verslavend. In theorie kan de verslaving na een enkele sigaret al zijn intrede doen. Nicotine is daarbij hoofdverantwoordelijke. Bij de consumptie van tabak wordt deze stof via de ademhaling en longen in het lichaam opgenomen. Eenmaal opgenomen in het bloed, gaat de stof via het bloed naar de hersenen toe. Dit proces verloopt zeer snel. Zo snel dat de nicotine binnen tien seconden na inhalering de hersenen bereikt. Daar aangekomen, zet de stof het prettige ‘beloningsgevoel’ in gang. Na het consumeren van de sigaret breekt de nicotine in rap tempo af. Als een gevolg daarvan is het effect van relatief korte duur en begint bij de roker niet veel later het sterke verlangen naar een nieuwe dosis.

Continue inname van giftige stoffen

Puur en alleen de lichamelijke en psychische verslaving zijn niet goed voor een gezond lichaam. Maar bovenop de verslaving zelf, komt een mogelijk nog erger feit: de continue nuttiging van giftige stoffen. Een aantal giftige stoffen in tabak, naast nicotine, zijn teer en koolmonoxide. Deze stoffen hebben ieder hun werking en ieder hun schadelijke effecten op het kwetsbare menselijke lichaam.

Werking van schadelijke lichamelijke effecten

Zo gaat van nicotine de hartslag flink omhoog. Een verhoogde bloeddruk is het gevolg. Tevens treedt beschadiging van de ‘binnenbekleding’ van bloedvaten op. Deze effecten versterken elkaar. Het verslavende karakter van de stof maakt een continu effect mogelijk. Koolmonoxide zorgt voor een sterke afname in zuurstoftransport in het bloed, doordat de stof aan rode bloedcellen bindt in plaats van aan zuurstof. Het transport van zuurstof is essentieel voor bijvoorbeeld spieractiviteit.

De substantie teer bedeeld eveneens schadelijke effecten toe. Het bedekt de trilhaartjes in de longen en luchtwegen. De trilhaartjes hebben als functie om de longen en luchtwegen te verschonen. De teer heeft een plakkende uitwerking, waardoor de trilhaartjes belemmert zijn en hun functie niet uitvoeren. Het lichaam probeert dit ‘op te lossen’ met de reflex hoesten. Zo probeert het lichaam de longen en luchtwegen vrij te krijgen. Dit verschijnsel als een gevolg van roken gaat vaak gepaard met een typische klank en wordt daarom ook wel rokershoest genoemd.

Lange termijn risico’s van roken

De nadelen en risico’s op de lange termijn hebben vooral betrekking op de gezondheid van een roker. Deze effecten zijn vaak niet direct zichtbaar en kunnen dus sluimeren tot een kritiek punt is bereikt of zelfs nog later. Roken veroorzaakt dan ook ernstige klachten, zoals kanker aan alvleesklier, nieren, blaas, keel, strottenhoofd, mondholte en slokdarm.

Bovendien is er sprake van een sterk verhoogd risico als het gaat om longkanker. Verergering van astma-klachten, negatieve invloed op vruchtbaarheid en een verhoogde kans op vaatziekten maken ook onderdeel uit van de lange termijn risico’s. Ook de kans op hersenbloedingen, oogziekten, longontsteking en rugklachten neemt toe.

Dit zijn verre van alle risico’s. Bovendien leven veel rokers met de opvatting dat de gevolgen van hun verslaving kan worden gecompenseerd door voldoende beweging en gezonde voeding. De feiten weerspreken dit echter en zijn eerder schokkend dan geruststellend. Ondanks dieet en beweging, lopen rokers veertien keer meer kans op long-, keel- en mondkanker dan niet-rokers. Op slokdarmkanker hebben zij vier keer zoveel kans en op een hartaanval twee keer zoveel kans.

Er zijn ook andere ziektes die frequenter voorkomen bij rokers dan bij niet-rokers. Voorbeelden hiervan zijn de ziekte van Crohn, Alzheimer en Reumatoïde Artritis.

Stop vandaag nog met roken door te kiezen voor Champix. Het medicijn dat al veel mensen geholpen heeft om definitief te stoppen met roken.

Champix kopen online (veilig & zonder recept)

Leave a Reply